กพร.เปิดโครงการเหมืองแร่มาตรฐานสากล

กพร.เปิดโครงการเหมืองแร่มาตรฐานสากล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมฯ เปิดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ กพร. กล่าวในฐานะเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 ว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสอดรับยุทธศาสตร์ในการผลักดัน และส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นตลอดจนสร้างความเข้าใจและยอมรับในความจำเป็นของการนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความมั่นคงในอุตสาหกรรมแร่ในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 71 แห่ง และในปี 2559 ได้ตั้งเป้าส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีความสำคัญในภาคการผลิตซึ่งกว่าร้อยละ 70 ถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ภายในประเทศ มีมูลค่ากว่า 4 ล้านล้านบาทต่อปี พร้อมกันนี้จะต้องกำกับดูแลการประกอบการให้เกิดความปลอดภัย หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วย ให้ได้รับความคุ้มครอง ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม