ขนส่งแจงแชร์ข้อมูลในโซเชียล23พรบ.จราจร

ขนส่งแจงแชร์ข้อมูลในโซเชียล23พรบ.จราจร

ขนส่งแจงแชร์ข้อมูลในโซเชียล23พรบ.จราจร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ขนส่ง ชี้แจงการแชร์ข้อมูลในโซเชียล เรื่อง “23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก” ระบุข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ยันยังไม่ปรับแก้ไขกฎหมาย

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง “23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก” ตามสื่อสังคมออนไลน์ ขอยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีการปรับแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเกี่ยวกับบทกำหนดโทษแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเบื้องต้นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประกอบด้วยความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ เจ้าของรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนำรถไปใช้ โดยนายทะเบียนจะปรับรายการในเล่มคู่มือจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป หากไม่แจ้งแก้ไขในคู่มือจดทะเบียนก่อนนำรถไปใช้งาน มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook