คลังเปิดขาย พันธบัตรออมทรัพย์ 2 หมื่นล. เริ่ม 12 พ.ค.- 31 ส.ค. 59

คลังเปิดขาย พันธบัตรออมทรัพย์ 2 หมื่นล. เริ่ม 12 พ.ค.- 31 ส.ค. 59

คลังเปิดขาย พันธบัตรออมทรัพย์ 2 หมื่นล. เริ่ม 12 พ.ค.- 31 ส.ค. 59
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการออมที่มั่นคงและการได้รับการคุ้มครองเงินต้นของประชาชนรายย่อยและเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะครบกำหนดอายุปี 2559

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ดังนี้

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี, ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี, ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี, ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี, ปีที่ 6-9 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี, ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี วงเงินรวม ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ระยะเวลาจำหน่ายวันที่ 12 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2559 วงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 2 ล้านบาท /ราย /ธนาคาร สำหรับธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook