มหกรรมการเงินยุคดิจตัล Money360 XPO 2016

มหกรรมการเงินยุคดิจตัล Money360 XPO 2016

มหกรรมการเงินยุคดิจตัล  Money360 XPO 2016
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

พลาดไม่ได้กับก้าวแรกงานมหกรรมการเงินยุคดิจิตัล  กับงาน “การแสดงธุรกรรมการเงินการลงทุนยุคดิจิตัล Money360 XPO 2016: Generation Digital Money and Investment ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลลูม และบริเวณฮอลล์ เอ บริเวณภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.00 น.     

 

นายบัญชา  ชุมชัยเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ จำกัด และผู้ดำเนินรายการ Money 360 ทางช่อง Money Channal และผู้จัดงาน Money 360 XPO 2016 เปิดเผยว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น  โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อ เป็นการส่งเสริมและเผยแผ่ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้ม มุมมอง และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งมีความจำเป็น และความสำคัญต่อการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับตลาดทุน การบริการธุรกรรมด้านการเงิน การบริการการชำระเงิน และการลงทุนทุกรูปแบบในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 โดยรูปแบบของงาน จะมีทั้งในส่วนของบูทนำเสนอกิจกรรมต่างๆจากหลากหลายสถาบัน และองค์กรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และ กิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ตั้งแต่ภาพรวมของระดับนโยบายของภาครัฐ   มาตรการการส่งเสริม การวางโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิตัล  ไปจนถึงประสบการณ์ตรงของคนรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจใหม่ โดยใช้เครื่องมือดิจิตัลมาใช้ 

 “การวางแนวคิดการจัดงานครั้งนี้  ต้องการเน้น ปูพื้นฐานความเข้าใจของเศรษฐกิจดิจิตัลทั้งในภาพรวมและนำประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี นำระบบอิเล็คทรอนิคส์มาใช้  ทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ  หรือแม้กระทั้งการบริหารพอร์ตลงทุนในตลาดหุ้น ที่มีนักลงทุนที่ถือเป็นเซียนมือเก๋าอย่าง คุณวิชัย  ทองแตงและเซียนรุ่นใหม่อย่าง คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม มาแนะนำการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างมั่งคั่งยั่งยืนอีกด้วย”