ผลสำรวจไทยแอบถ่ายในโรงภาพยนต์มากสุดในภูมิภาค

ผลสำรวจไทยแอบถ่ายในโรงภาพยนต์มากสุดในภูมิภาค

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า  จากผลการสำรวจการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากข้อมูลของสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) ได้ระบุว่าไทยเป็นประเทศที่พบการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์มากที่สุดในภูมิภาค โดยปี  2553 มีภาพยนตร์ต่างประเทศถูกแอบถ่ายทั้งหมด 37 เรื่อง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48 จากปี 2552 ซึ่งมีการแอบถ่ายทั้งหมด 25 เรื่อง

นางปัจฉิมา กล่าวว่า  สำหรับปัญหาดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักการแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้  วันที่  28  มีนาคมนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้แทนโรงภาพยนตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามต่อไป เนื่องจากขณะนี้ทางสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ภาคเอกชนของสหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์ได้เสนอให้ไทยคงอันดับประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ หรือ PWL ตามกฎหมายการค้ามาตรา 301 พิเศษตามเดิม เนื่องจากเห็นว่าไทยยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรในการออกกฎหมายป้องกันการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ กฎหมายเอาผิดพื้นที่และการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ขณะที่ทางสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์แห่งอเมริกาได้เสนอให้ไทยเป็นประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุด หรือ PFC

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัญหาที่พบอีกปัญหาหนึ่งในขณะนี้ คือ มีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนำของต่างประเทศ เช่น  Levi’s SONY NOKIA และ HONDA เป็นต้น ออกจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และขมขู่เรียกเงินค่ายอมความ ทำให้ประชานได้รับ ความเดือดร้อน และหากประชาชนพบพฤติกรรมดังกล่าวสามารถไปตรวจสอบยังสถานีแต่ละท้องที่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มาจับกุมนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นตัวแทนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ โดยหลังจากนี้ทางกรมฯ จะมีการออกประกาศฉบับใหม่เพื่อควบคุมตัวแทนรับมอบอำนาจ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมาขอบัตรตัวแทนเพื่อนำไปยืนยันในการออกจับกุมต่อไป

สำหรับสถิติการจับกุมปีที่ผ่านมานั้น  สามารถจับกุมรายใหญ่ได้จำนวนมาก  โดยปี 2553 มีการจับกุม 5,525 คดี  ยึดของกลางได้ 4,331,565 ชิ้น คิดเป็นของกลางเฉลี่ย 784 ชิ้นต่อคดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.22  ขณะที่การปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในปี 2553 มีการจับกุมสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ น้ำปลา ซอส ซีอิ๊วขาว น้ำส้มสายชู ยา และเครื่องสำอาง จำนวน17 คดี ยึดของกลางได้ 692,118 ชิ้น