ประเทศไทยพร้อมเดินหน้า! ผลสำรวจเผยภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นไทย “สะอาดใส” กว่าปีที่แล้ว

ประเทศไทยพร้อมเดินหน้า! ผลสำรวจเผยภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นไทย “สะอาดใส” กว่าปีที่แล้ว

S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

          ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้น และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงเรื่องสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศอย่างเรื่องคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทุกประเทศล้วนพบเจอ

          ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ก็ว่าได้ เพราะเมื่อเกิดการคอร์รัปชั่น ความเจริญก้าวหน้าที่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศก็ต้องเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิตของประชากร รวมถึงการมีความเจริญทัดเทียมเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วในสากลโลก ประเทศไทยของเราเองก็เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นเช่นกัน แต่เราก็ไมได้นิ่งนอนใจ เพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและขาวสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่นให้มากที่สุด

          ซึ่งในทุกๆ ปี องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International ได้ทำการสำรวจอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศกว่า 168 ประเทศทั่วโลก ซึ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรานั้น มีอันดับภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากเดิมอันดับ 85 เมื่อปี 2014 ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 76 เมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นประเทศปลอดคอรัปชั่นอันดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

          โดยการจัดอันดับนี้วัดขึ้นโดยใช้ดัชนี CPI หรือ Corruption Perceptions Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ซึ่งได้จัดทำดัชนีชี้วัดโดยการทำแบบสำรวจจากสำนักต่างๆ กว่า 12 แห่ง ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

          สำหรับการจัดอันดับวัดจากคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน หากคะแนนหรือค่า CPI ยิ่งสูงแปลว่าการคอร์รัปชั่นยิ่งต่ำ ซึ่งในปี 2015 จากการทำผลสำรวจ 168 ประเทศ ประเทศที่ได้คะแนนต่ำที่สุดคือเกาหลีเหนือและโซมาเลีย (8 คะแนน) ส่วนประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดคือเดนมาร์ก (91 คะแนน) ถึงแม้คะแนนที่ประเทศไทยได้รับจะไม่ใช่คะแนนที่สูงนัก (38 คะแนน) แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้ว เรียกได้ว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดที่ประเทศไทยเคยได้ และเป็นสัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

          เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้ว ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 3 ซึ่งในปีที่แล้วไทยเราเองก็ได้ครองอันดับ 3 เช่นเดียวกันร่วมกับฟิลิปปินส์ ส่วนอันดับอื่นๆ ของประเทศในอาเซียนเป็นไปตามดังนี้
1. สิงคโปร์ (85 คะแนน)
2. มาเลเซีย (50 คะแนน)
3. ไทย (38 คะแนน)
4. อินโดนีเซีย (36 คะแนน)
5. ฟิลิปปินส์ (35 คะแนน)
6. เวียดนาม (31 คะแนน)
7. ลาว (26 คะแนน)
8. พม่า (22 คะแนน)
9. กัมพูชา (21 คะแนน)

          หมายเหตุ: ประเทศบรูไนไม่ได้เข้าร่วมการจัดอันดับครั้งนี้

          ปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลก ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข แต่เราก็สามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือของทุกๆฝ่าย ตั้งแต่ภาครัฐไปจนถึงประชากรทุกคน เพื่อปลูกผังจิตสำนึกที่ดีในทุกๆเรื่อง แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม หากเป็นเช่นนั้นแล้ว สักวันประเทศชาติจะต้องเจริญก้าวหน้า ปราศจากการคอร์รัปชั่นแน่นอน

[Advertorial]