ญี่ปุ่นจัด21ล./$ไทยศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ญี่ปุ่นจัด21ล./$ไทยศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ญี่ปุ่นจัด21ล./$ไทยศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ญี่ปุ่น จัดสรรงบประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สนับสนุนให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ภายหลังหารือร่วมกับ อธิบดีกรมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น หรือ METI นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 40,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งญี่ปุ่นต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทย ดำเนินการอบรมทักษะด้านอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ อาทิ วิศวกรรม การออกแบบ และให้ไทยให้ความรู้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ CLMV ซึ่งน่าจะเป็นรูปธรรมภายในปีนี้

นอกจากนี้ ญี่ปุ่น ยังเสนอตัวเข้ามาช่วยไทยจัดทำระบบควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มีมติให้ประเทศสมาชิก กำหนดมาตรการภายในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง หรือสินค้าที่มีความเสี่ยงนำไปใช้ผลิตอาวุธได้ โดยให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2018

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook