เผยตลาดแรงงานไทย ต้องการแรงงานอาชีวะ 5 ล้านคน ใน 5 ปี

เผยตลาดแรงงานไทย ต้องการแรงงานอาชีวะ 5 ล้านคน ใน 5 ปี

เผยตลาดแรงงานไทย ต้องการแรงงานอาชีวะ 5 ล้านคน ใน 5 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ที่ประชุมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพได้รับทราบตัวเลขความต้องการแรงงานในทุกระดับการศึกษาในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2558-2562) ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,238,597 คน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3,540,000 คน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 648,000 คน รวม 5,426,797 คน

โดยข้อมูลของสภาอุตฯ ชัดเจนมากที่สุด เก็บข้อมูลจาก 18 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ ระดับ ปวช.และ ปวส.ต้องการ 333,966 คน สาขาที่ต้องการ ได้แก่ เทคนิคการผลิต 25% ไฟฟ้า 20% แมคคาทรอนิกส์ 5% ช่างกลโรงงาน 25% และเครื่องกล 25% เฉพาะปี 2559 สภาอุตฯ ต้องการ 221,588 คน หอการค้าฯ 609,000 คน และสภาอุตฯ ท่องเที่ยวฯ 120,000 คน รวม 950,588 คน เมื่อดูภาพรวมการจัดการศึกษาอาชีวะทั้งภาครัฐ และเอกชน พบว่าผลิตได้ 430,000 คนต่อปี ยังขาด 520,000 คน ส่วนที่ขาดจะวิเคราะห์โดยดูข้อมูล 3 หน่วยงานว่าต้องเพิ่มการผลิตกำลังคนอย่างไร สาขาใดบ้าง และจำนวนเท่าใด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook