รัฐบาลมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทไทยและญี่ปุ่น

รัฐบาลมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทไทยและญี่ปุ่น

รัฐบาลมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทไทยและญี่ปุ่น
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลมหานครโตเกียว ด้วยความร่วมมือของ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว หรือ Tokyo SME Support Center (องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในที่นี้จะเรียกว่า “ศูนย์ส่งเสริมฯ”) ได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายธุรกิจในต่างประเทศให้กับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือธุรกิจเอสเอ็มอีที่ตั้งอยู่ในมหานครโตเกียว


ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงได้เปิดสาขาต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ในกรุงเทพมหานครฯ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยถือเป็นประเทศศูนย์กลางของประเทศในแถบอาเซียน ทั้งในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ จากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมไปเป็นประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการทางการตลาดที่สูง
[สำนักงานของศูนย์ส่งเสริมฯ ประจำประเทศไทย]


   รายละเอียดและที่มาของการก่อตั้งสำนักงานสาขาประเทศไทย

- ศูนย์ส่งเสริมฯ นี้ เป็นองค์กรสนับสนุนวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของมหานครโตเกียว ซึ่งประกอบไปด้วยสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ถึง 440,000 แห่ง ศูนย์ดังกล่าวมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมและโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นหลัก บริหารโดยรัฐบาลมหานครโตเกียว อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ

- จำนวนของธุรกิจเอสเอ็มอีสัญชาติญี่ปุ่น ที่ขยายธุรกิจเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยขณะนี้มีมากกว่า 6,500 บริษัท ที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้หอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และในขณะเดียวกันจำนวนของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมฯ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์

- นอกจากนี้ อีกประการหนึ่งคือ การที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล้วนแสดงเจตจำนงค์ทางด้านบวกต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ จึงถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป

ด้วยที่มาซึ่งเป็นกระแสด้านบวกนี้ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจฯ แห่งนี้ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีผู้ที่เดินทางมาขอรับบริการกว่า 250 คนแล้ว ซึ่งศูนย์ส่งเสริมฯ จะเดินหน้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของธุรกิจเอสเอ็มอีที่ตั้งอยู่ในมหานครโตเกียว โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมไทย ธนาคารกสิกรไทย และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว นอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมฯ จะมีการดำเนินการเพื่อโปรโมทการขยายเครือข่ายทางธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย[สำนักงานของศูนย์ส่งเสริมฯ ประจำประเทศไทย]

[สำนักงานของศูนย์ส่งเสริมฯ ประจำประเทศไทย]

ในการเปิดศูนย์ส่งเสริมนี้ นางยูโกะ ฮกคิริกาวะ ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์ส่งเสริมฯ ประจำประเทศไทย ได้กล่าวด้วยความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้

“ปัจจุบันนี้ จำนวนของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งในประเทศไทยมีประมาณ 4,500 บริษัท โดยบริษัทที่มาจาก มหานครโตเกียว มีจำนวนกว่า 1,400 บริษัท ในส่วนของประเภทธุรกิจ พบได้ว่าธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีมากที่สุด โดยไม่เพียงมีแต่ธุรกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจรถยนต์ แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก อย่างไรก็ตามในกลุ่มการบริการ อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหาร ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

“สำหรับเหตุผลหลักที่เลือกประเทศไทย เป็นเพราะเป็นประเทศที่ได้มีการวางรากฐานสำหรับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบซัพพลายเชน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ นอกจากนี้ประเทศไทยยังถือเป็นประเทศศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโต”

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความแข็งแกร่ง และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในมหานครโตเกียวเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่ในประเทศไทย ดังนั้นดิฉันจึงมีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและประเทศญี่ปุ่นเป็นจริงได้ ก็จะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราจึงต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับรู้โอกาสที่ดีอันนี้ และเราเองก็จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยและญี่ปุ่น ”

และนี่คือภาพยนตร์ที่คุณจะได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมฯ

สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/th/index.html[Advertorial]