ยกเลิกบริษัทจัดหางานในประเทศ

ยกเลิกบริษัทจัดหางานในประเทศ
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน(กกจ.) กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง เปิดเผยว่า ได้ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศของ บริษัทจัดหางานอันทาเรซ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1458/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 903 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื่องจากบริษัทฯได้ขอยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่จะหางานทำควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.0 22484792,0 2248 6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694