เกษตรกรที่ดูเหมือนอยู่ไกลตัว แท้จริงแล้วเขาอยู่ใกล้รอบตัวเรานี่เอง 50 ปีที่ผูกพันดูแล

เกษตรกรที่ดูเหมือนอยู่ไกลตัว แท้จริงแล้วเขาอยู่ใกล้รอบตัวเรานี่เอง 50 ปีที่ผูกพันดูแล

S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

          เกษตรกรที่ดูเหมือนอยู่ไกลตัว แท้จริงแล้วเขาอยู่ใกล้รอบตัวเรานี่เอง 50 ปีที่ผูกพันดูแล เชื่อมโยงสังคมชนบทและสังคมเมือง เราเป็นมากว่าธนาคาร”

          เนื่องด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 โดยธ.ก.ส. ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกันเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งธ.ก.ส. ได้มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งธ.ก.ส.ได้มีส่วนเข้าไปสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง ให้ความรู้ในเรื่องการเงิน การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการส่งออก เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง โดยธ.ก.ส.ยังคงมีปณิธานที่แน่วแน่กับทุกบทบาทที่จะอยู่เคียงข้าง ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคืนรอยยิ้มให้แก่เกษตรกรลูกค้า ตลอดจนพัฒนาสังคมและชนบท ให้มีความมั่งคั่ง ยังยืน สืบไป ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้ที่ดูเหมือนอยู่ไกลตัวเรา แท้จริงแล้วพวกเขาก็อยู่ใกล้ๆ รอบตัวเรานี่เองค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้เพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th
[Advertorial]