พณ.ตรวจตลาดประชานิเวศน์1ราคาสินค้าทรงตัว

พณ.ตรวจตลาดประชานิเวศน์1ราคาสินค้าทรงตัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้า ตลาดประชานิเวศน์ 1 พบส่วนใหญ่ทรงตัว ไม่กังวลภัยแล้ง

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจภาพรวมราคาสินค้า ส่วนใหญ่ทรงตัวอยู่ในระดับปกติตั้งแต่ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา โดยภาพรวมแล้ว ราคาผักสดหลายรายการส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว จะมีบางชนิดเท่านั้นที่ปรับขึ้นเล็กน้อย อาทิ ถั่วฝักยาว อยู่ที่กิโลกรัมละ 50 - 70 บาท จากเดิมราคากิโลกรัมละ 40 - 50 บาท แตงกวา ราคากิโลกรัมละ 30 - 35 บาท ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม มะนาวลูกละ 5 - 6 บาท จากเดิม 4 - 5 บาท ผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 100 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 60 - 70 บาท ขณะเดียวกันราคาเห็ดส่วนใหญ่
ก็ปรับขึ้นเกือบทุกรายการเช่นกัน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ประมาณ 5 - 20 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ผลผลิตน้อยลง 


อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่กังวลถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่าจะส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรขาดแคลนในปีนี้ เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีการบูรณาการกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน