กพท.เผยนกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินตามกม.

กพท.เผยนกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินตามกม.

กพท.เผยนกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินตามกม.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กพท. เผย นกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 23 ก.พ. จำนวน 20 เที่ยวบิน ตามขั้นตอนกฎหมาย ล่าสุดได้เข้าไปตรวจสอบชั่วโมงบินของนักบินนกแอร์แล้ว

นานยจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สายการบินนกแอร์ได้แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 20 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินนกแอร์ได้ปฏิบัติขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า และให้ผู้โดยสารเลือกใช้สิทธิ์ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่ กพท. ได้ตรวจสอบชั่วโมบินของนักบิน เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า การดำเนินการของสายการบินนกแอร์เป็นไปตามประกาศของกรมการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดข้อจำกัดเวลาทำการบิน และเวลาปฏิบัติหน้าที่ (Flight Time and Flight Duty Period Limitation) ซึ่ง กพท. จะติดตามและแจ้งความคืบหน้ากรณีดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook