เปิดแล้ว “ห้องเรียนนักลงทุน” 59 ยกกองทัพกูรูมืออาชีพให้ความรู้

เปิดแล้ว “ห้องเรียนนักลงทุน” 59 ยกกองทัพกูรูมืออาชีพให้ความรู้
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดินหน้าให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนกับประชาชน ผ่าน “ห้องเรียนนักลงทุน” 

โดยประเดิมกับชุดหลักสูตรให้ความรู้ Turn Pro 1: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เรียนจริง รู้จริง ปฏิบัติจริง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการลงทุนในหุ้นเบื้องต้นแล้ว โดยภายในชุดหลักสูตรประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่
• TP101: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
• TP102: รู้วิเคราะห์งบการเงิน 1: อ่านได้ ใช้เป็น
• TP103: รู้วิเคราะห์งบการเงิน 2: ฝึกวิเคราะห์แบบมืออาชีพ
• TP104: ค้นหาหุ้นดีด้วย Stock Valuation และ
• TP105: เทคนิคการบริหารพอร์ตอย่างเซียน

โดยนำกองทัพผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาดทุนมาร่วมให้ความรู้ และบอกเล่าประสบการณ์การลงทุนที่น่าสนใจ พร้อมเทคนิคการลงทุนเพื่อก้าวสู่ “นักลงทุนคุณภาพ”
เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. – 12 มี.ค. 59 (8 วัน) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตู 3)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมและลงทะเบียนได้ที่ www.set.or.th/education หรือสอบถาม 0-2009-9999