รมว.ไอซีทีเปิดงานเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

รมว.ไอซีทีเปิดงานเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

รมว.ไอซีทีเปิดงานเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รมว.ไอซีที เปิดงาน Software Expo Asia: Digital Integration เวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงาน Software Expo Asia : Digital Integration ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ พร้อมระบุว่า รัฐบาลได้ริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ภาคบริการ การศึกษา และระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ที่ไม่เพียงจะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ แต่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพราะโลกยุคปัจจุบันมี ดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา รวมถึงเป็นกลไกในการตั้งธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่ส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น และขานรับนโยบายไปปฏิบัติ

สำหรับ งาน "Software Expo Asia: Digital Integration" มีขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ มีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญของชาติ โดยได้บูรณาการผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล มาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการผลักดันการพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยซิป้า องค์กรภายใต้การกำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Integration มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อของธุรกิจซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเป็นเวทีแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และแบ่งปันความสำเร็จในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเป็นโอกาสดีที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยจะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook