ทช.เตรียมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์

ทช.เตรียมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เตรียมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) คาดได้ผู้รับจ้างเดือนกุมภาพันธ์ นี้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ตามที่กรมได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และสะพานพระราม 4 เชื่อมต่อเส้นทางเข้ากับทางหลวงหมายเลข 345 และถนนแจ้งวัฒนะ แล้ว ซึ่งยังไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับถนนกาญจนาภิเษก ที่เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการขยายโครงข่ายเส้นทางถนนราชพฤกษ์ ทั้งแนวตะวันออก-ตะวันตก และแนวเหนือ-ใต้เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในปี 2559 กรมจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรในพื้นที่ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รองรับเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ ที่มีการจราจรหนาแน่น ตลอดจนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 โดยแบ่งออกเป็น 4 สัญญา โดยทั้ง 4 สัญญานี้ ได้พิจารณาออกแบบผิวทางลาดยางเป็นแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในงานก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย