สนช.ถกบุคคลได้รับเสนอชื่อประธาน ป.ป.ท.

สนช.ถกบุคคลได้รับเสนอชื่อประธาน ป.ป.ท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สนช. เริ่มประชุมลับ ถกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน ป.ป.ท.

บรรยากาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ล่าสุด ได้เริ่มต้นการประชุมแล้ว โดยมีวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จำนวน 5 คน ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบประวัติแล้วเสร็จ โดยในการพิจารณารายงานคณะกรรมาธิการได้ขอให้ประชุมแบบลับ ไม่มีการแพร่ภาพและเสียงผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดรัฐสภา รวมถึงไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรับฟัง ซึ่งภายหลังจากหารือแล้วเสร็จ ที่ประชุมจะมีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแบบเปิดเผย