พาณิชย์ จัดทัพดันSMEsสู่ตลาดโลก

พาณิชย์ จัดทัพดันSMEsสู่ตลาดโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ จัดทัพดันเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มยอดส่งออกให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 5

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการส่งออกของไทย ว่า กระทรวงพาณิชย์ จะต้องปลดล็อกให้เอสเอ็มอีไทย เข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศให้ได้ เพื่อผลักดันการส่งออกในปีนี้ ให้ได้ร้อยละ 5 ซึ่งการหารือกับทูตพาณิชย์ ในเชิงลึกไทยอาจต้องลงทุนซื้อข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก เพื่อเจาะตลาดให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ เบื้องต้นจะประสานขอข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือไทย ในการเปิดตลาดสินค้าและบริการอย่างเต็มที่ รวมทั้งสำนักงานสาขาของพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ที่มีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของทูตพาณิชย์ ที่จะต้องบูรณาการข้อมูล มาขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์


นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะจัดสรรงบประมาณมาลงทุนในการสร้างแบรนด์ให้เอสเอ็มอีไทยอย่างจริงจัง รวมทั้งจะต้องสร้างมาตรฐานสินค้าไทย ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการโครงการท็อปไทยแบรนด์ในประเทศ จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หลังจากนี้จะเริ่มต้นออกต่างประเทศ โดยได้เริ่มต้นไปแล้วที่กัมพูชาเป็นแห่งแรก จากนั้นจะขยายไปสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV จีน และสหรัฐอเมริกา ต่อไป