สถาบันอาหารถกคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป

สถาบันอาหารถกคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป

สถาบันอาหารถกคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สถาบันอาหารประชุมคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ดัน ตั้งศูนย์ทดสอบ 5 แห่ง หนุน อุตฯ อาหารเติบโต ตั้งเป้าปี 64 โต 16 - 20%

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยภายหลังการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ว่า การประชุมวันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลักดันนโยบายคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป โดยปัญหาที่สำคัญด้านหนึ่งก็คือการขาดแคลนห้องทดสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานอาหาร การตรวจสอบวิเคราะห์อาหาร การตรวจสอบสารสกัด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าที่จะสร้างศูนย์ทดสอบด้านอาหารให้ได้ 5 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั้งประเทศ คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างแห่งละ 100 - 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบ 50 ล้านบาท สร้างศูนย์ทดสอบฯ 1 แห่ง ตั้งในพื้นที่ภาคใต้ และจะสร้างได้ในปี 2560 ซึ่งจะช่วยแหลือผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยในปีนี้ สถาบันจะเร่งสร้างบุคลากรเพื่อประจำในศูนย์ทดสอบฯ ทั้ง 5 แห่งนี้

ทั้งนี้ หากนโยบายคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปเดินหน้าตามที่ได้วางแผนไว้ และสร้างศูนย์ทดสอบอาหารได้ครบทั้ง 5 ภูมิภาค จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารเติบโตอย่างก้าวกระโดด และในปี 2564 จะเติบได้ร้อยละ 16 - 20 แต่หากไม่มีนโยบายคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตเพียงร้อยละ 5 - 8 ต่อปี ตามภาวะตลาด โดยสถานการณ์การส่งออกอาหารในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 9 แสนล้านบาท ต่ำกว่าปี 2557 ที่มีมูลค่า 9.3 แสนล้านบาท ส่วนในปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 9.5 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง และการทุดตัวของเศรษฐกิจจีน ทำให้สถาบันอาหารต้องกลับมาประเมินคาดการณ์การส่งออกในปีนี้ใหม่อีกครั้งในเดือน ก.พ. นี้ ซึ่งอาจจะอยู่ที่ 9.1 - 9.2 แสนล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook