กนอ.กำหนดราคาขาย-เช่าที่ดินนิคมยางพารา

กนอ.กำหนดราคาขาย-เช่าที่ดินนิคมยางพารา

กนอ.กำหนดราคาขาย-เช่าที่ดินนิคมยางพารา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กนอ. ประกาศกำหนดอัตราขายที่ดิน - เช่าที่ดิน จูงใจนักลงทุนมาประกอบการในนิคมฯ ยางพารา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ รับเบอร์ซิตี้ พื้นที่จังหวังสงขลา โดยเชื่อว่าโครงการนิคมยางพาราจะช่วยส่งเสริมการประกอบการให้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้นำยางมาใช้เพื่อผลิตภัณฑ์ยางในด้านต่างๆ อาทิ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และ ยางสำหรับยานยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมยางในอนาคตมากขึ้น ทั้งนี้ล่าสุด กนอ. กำหนดราคาขายที่ดินและอัตราค่าเช่าพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมฯ ยางพารา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยราคาและอัตราค่าเช่าที่กำหนดจะแตกต่างกันตามโซน การประกอบการอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ยาง เช่น เขตประกอบการยางขั้นกลางน้ำ หรือ ปลายน้ำ เป็นต้น ซึ่งราคาขายเริ่มต้นที่ 2.7 - 3.5 ล้านบาทต่อไร่ ส่วนอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 1.7 - 2.2 แสนบาทต่อไร่ต่อปี

ทั้งนี้ กนอ. ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการขายและเช่าที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินการของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการที่ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินภายใน 30 เมษายน 2559 จะได้รับส่วนลดร้อยละ 15 และหากผู้ประกอบการมีความประสงค์ซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อการขยายการลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ไร่ จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกร้อยละ 5 ฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ มาตรการเช่าที่ดินมีการกำหนดมาตรการเข้าใช้ที่ดิน โดยยกเว้นค่าเช่าฟรี 3 - 5 ปี ฟรีค่าจดทะเบียนการเช่า รวมทั้งยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 3 - 5 ปี โดยจะต้องทำสัญญาเช่าภายใน 30 เมษายน 2559

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook