สรท.มองศก.จีนชะลออาจโตต่ำกว่าปี58

สรท.มองศก.จีนชะลออาจโตต่ำกว่าปี58
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งออก มอง เศรษฐกิจจีนชะลอ อาจโตต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ฉุดส่งออก จับตาตัวเลขไตรมาส 1 ปี 59

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.หรือ สภาผู้ส่งออก) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจจีนในปีนี้ยังคงชะลอตัว และอาจเติบโตต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่เป็นห่วงคือผลกระทบของเศรษฐกิจจีนที่อาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เห็นได้จากตลาดหุ้นจีนที่ปรับลดลง มาตรการลดค่าเงินหยวน ที่จะกระทบต่อตลาดการเงินของภูมิภาคและตลาดโลก ปริมาณการนำเข้าสินค้าของจีนลดน้อยลงส่งผลต่อประเทศผู้ส่งออก โดยเฉพาะแร่เหล็ก ที่จีนมีการนำเข้ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการใช้ทั่วโลก ซึ่งจะกระทบต่อประเทศผู้ส่งออก เช่น ออสเตรเลีย บราซิล เปรู อเมริกาใต้ และส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงด้วย อาทิ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจและการค้าของโลกประสบปัญหา การส่งออกของไทยจะชะลอตามไปด้วย ซึ่งคาดว่า การส่งออกสินค้าไทยไปจีนในปีนี้อาจติดลบได้ จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 - 3 รวมทั้งการส่งออกไปตลาด CLMV ที่อาจเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 8 - 10 เนื่องจากจีนจะเน้นส่งสินค้ามาแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาพรวมการส่งออกของไทยทั้งปี 2559 มีปัจจัยเสี่ยงที่กระทบการเติบโต และอาจต่ำกว่าที่ประเมินไว้ที่ร้อยละ 2 แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการเร่งลงทุน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งสภาผู้ส่งออกจะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีน และภาคการส่งออกในไตรมาสที่ 1 ก่อนที่จะทบทวนตัวเลขประมาณการณ์การส่งออกอีกครั้ง