พณ.ชี้ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อีก10ปี

พณ.ชี้ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อีก10ปี

พณ.ชี้ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อีก10ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมเจรจาการค้า ชี้ ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ 10 ปีข้างหน้า ขณะอีก 5 ปี ประชากรผู้ใช้อินเทอร์เนตจะเพิ่มขึ้น

นายวิทัต วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย กล่าวในการสัมมนา Logistics 4.0 for Thailand & AEC 2020 หัวข้อ AEC 2025 ว่า ในอนาคตการปรับเปลี่ยนของโลกจะเป็นไปตาม MEGa Trends ซึ่งเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกจะเกิดขึ้นในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอาเซียนที่มีจำนวนทรัพยากร มีแรงงานที่หลากหลาย ทั้งแรงงานฝีมือ แรงงานต้นทุนต่ำ แต่ทั้งนี้หากประเทศในอาเซียนเกิดการพัฒนา จะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวจะกลับถิ่นฐาน ส่วนแรงงานที่มีทักษะจะเกิดการกระจายตัว รวมถึงเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั่วโลก ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้บริษัทต้องการความสามารถในการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม แรงงานในตลาดโลกจะน้อยลงและเกิดภาวะขาดแคลนของทักษะแรงงาน ซึ่งไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในอีก 10 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ นายวิทัต กล่าวว่า ในอีก 5 ปี ข้างหน้าประชากรผู้ใช้อินเทอร์เนตจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5 พันล้านคน โดยเทคโนโลยีจะเชื่อมโยงได้ระหว่างอุตสาหกรรม โดยผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น และเปรียบเทียบราคาได้เร็วขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook