กยท.ถกนัดแรกส่งเสริมใช้ยางภาครัฐ

กยท.ถกนัดแรกส่งเสริมใช้ยางภาครัฐ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กยท. ประชุมนัดแรก หารือโครงการส่งเสริมการใช้ยางของภาครัฐ พร้อมกำหนดนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพรุ่งนี้

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นัดแรก ว่า ในวันนี้เป็นการหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางหลังได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ ซึ่งมีวาระสำคัญคือการพิจารณาโครงการส่งเสริมการใช้ยางของภาครัฐ ตามมติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานผู้ทำหน้าที่รับซื้อยางจากเกษตรกร และหน่วยงานที่จะนำยางไปใช้ประโยชน์ จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 15.00 น. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการรับซื้อยางจำนวน 1 แสนตัน โดยการรับซื้อของรัฐบาลจะเป็นการรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อราย และจะไม่ซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรรวมทั้งกลุ่มต่างๆ อาจจะใช้สถาบันเกษตรกร และที่ไม่ใช่สถาบันเกษตรกรเป็นจุดรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง สำหรับการรับซื้อยางพาราในจำนวน 1 แสนตัน นั้น เป็นการรับซื้อ ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และยางก้นถ้วย