พาณิชย์เผยปีนี้ผลิตข้าว25.01ล้านตัน

พาณิชย์เผยปีนี้ผลิตข้าว25.01ล้านตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ทำแผนการผลิตข้าวครบวงจรปีนี้ที่ 25.01 ล้านตัน พื้นที่บางส่วนต้องปลูกพืชทดแทน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุม ร่วมกับกลุ่มชาวนาและผู้ประกอบการ ในเรื่องแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ว่า ที่ประชุมได้สรุปปริมาณการปลูกข้าวในปีนี้ จำนวน 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งถือเป็นปริมาณ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งในการบริโภคและภาคอุตสาหกรรม โดยพื้นที่ในการปลูกและชนิดข้าวเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และสำหรับโครงสร้างราคาจะมีการหารือกันอีกครั้งในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ในขณะที่เป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 9 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ในการปลูกข้าวเดิมบางส่วนต้องเปลี่ยนมาปลูกพืชทดแทน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาตลาดรองรับ