ผู้ประกอบการวิตกศก.โลกหวังรัฐเร่งลงทุน

ผู้ประกอบการวิตกศก.โลกหวังรัฐเร่งลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการห่วง ศก.โลก หวังรัฐเร่งหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ออกมาตรการดูแลปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อสร้างกำลังซื้อ

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์การเมืองในประเทศ ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมออกมาตรการดูแลปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ เพื่อสร้างกำลังซื้อในภาคเกษตร อีกทั้ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้า เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าไทย และส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ