สินค้าออร์แกนิกไทยร่วมเอ็กซ์โปในสหรัฐฯ

สินค้าออร์แกนิกไทยร่วมเอ็กซ์โปในสหรัฐฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สินค้าออร์แกนิกไทย ร่วมงานเอ็กซ์โปในสหรัฐฯ บุกตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกใหญ่ที่สุดในโลก

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดการนำผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิกไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ เดินทางไปเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 9 - 16 มีนาคม นี้ ณ เมืองอนาไฮม์ สหรัฐอเมริกา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมงาน Natural Product Expo West 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าออร์แกนิก สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าจากธรรมชาติอันดับต้น ๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งมีผู้เข้าชมงานในแต่ละครั้งกว่า 63,000 ราย และผู้เข้าร่วมจัดงานกว่า 3,000 ราย

พร้อมทั้งสำรวจตลาดเพื่อศึกษาโอกาสทางการค้าและช่องทางการกระจายสินค้า เป็นการขยายโอกาสสินค้าออร์แกนิกของไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้ในอนาคต