PEAเปิดงานการไฟฟ้าโปร่งใสที่นครปฐม

PEAเปิดงานการไฟฟ้าโปร่งใสที่นครปฐม

PEAเปิดงานการไฟฟ้าโปร่งใสที่นครปฐม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการ การไฟฟ้าโปร่งใส ในพื้นที่เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสในพื้นที่เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่ อำเภอสามพราน อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอนครชัยศรี อำเภออู่ทอง และอำเภอท่ามะกา ว่า การดำเนินโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในการประกาศเจตนารมณ์ การไฟฟ้า โปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2558 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จ.ปทุมธานี โดยปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมโครงการการไฟฟ้าโปร่งใส แล้วประมาณ 20 จังหวัด โดยตั้งเป้าขยายผลการดำเนินโครงการครบ 74 จังหวัดทั่วประเทศในปีนี้ กำหนดให้มีมาตรฐานการให้บริการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน พร้อมต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลให้เรื่องร้องเรียนจากประชาชนในปี 2558 ลดลงต่อเนื่อง เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ PEA ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วประเทศกว่า 18 ล้านครัวเรือน สามารถชำระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook