พาณิชย์ชู4สินค้าเกษตรพัฒนานวัตกรรม

พาณิชย์ชู4สินค้าเกษตรพัฒนานวัตกรรม

พาณิชย์ชู4สินค้าเกษตรพัฒนานวัตกรรม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมดัน 4 สินค้าเกษตรหลักพัฒนานวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ลุยตลาดโลก

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม ร่วมกับผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อหารือ แผนการผลิต และพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ว่า กระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมสินค้าเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เพราะเห็นว่าสินค้าดังกล่าวในแต่ละปีมักเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด ประกอบกับมีการผูกติดกับตลาดโลกจนทำให้ราคาสินค้าบางช่วงตกต่ำ โดยกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนโดยการนำนวัตกรรมเข้ามาผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เพราะหากดูสินค้าเกษตรดังกล่าวสามารถนำไปทดแทนเป็นส่วนประกอบสินค้าอุปโภคและบริโภคได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสินค้าที่มีการใช้นวัตรกรรมจากสินค้าเกษตรทั้ง 4 ชนิด ไปในตลาดโลก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook