กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดลงทะเบียนเรือ

กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดลงทะเบียนเรือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมเจ้าท่า เตรียมเปิดลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบขนาดเรือ และเครื่องยนต์ที่ไม่ตรงกับใบอนุญาต

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ การประมงผิดกฎหมาย ได้มีคำสั่งที่ 10/2558 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับเรือประมง เพื่อพิจารณาตรวจสอบขนาดเรือประมง และเครื่องยนต์ที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตใช้เรือนั้น และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในทางปฏิบัติ คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบเรือ ขนาดเรือประมง และเครื่องยนต์ที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตใช้เรือไว้ โดยกำหนดช่วงรับเรื่องลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 12 - 22 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพื้นที่จังหวัดชายทะเล 25 สาขา

ในการลงทะเบียนนั้น ให้เจ้าของเรือ หรือผู้แทนยื่นคำร้องขอตรวจสอบขนาดเรือประมง และ/หรือเครื่องยนต์ ตามแบบ ก.5 พร้อมกับสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ, สำเนาใบทะเบียนเรือไทย, สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ, สำเนาบัตรประชาชน ยื่นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดชายทะเล ก่อนจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบในระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2559 และตามนโยบายของ ศปมผ. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบให้เรือประมงอวนรุนที่ได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรกให้เสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เจ้าของเรือกลุ่มดังกล่าว สามารถไปดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทำการประมงของกลุ่มเรืออวนรุนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!