คลังเตรียมพร้อมมาตรการสินเชื่อยางพารา

คลังเตรียมพร้อมมาตรการสินเชื่อยางพารา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน เผย กระทรวงคลังมีมาตรการสินเชื่อยางพารา เตรียมพร้อมซื้อยาง 45 บาท

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังเพื่อการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องยางมีหลายโครงการ อาทิ การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมวงเงิน 15,000 ล้านบาท โครงการเงินทุนหมุนเวียน 10,000 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 7,000 - 8,000 ล้านบาท โครงการเงินทุนเพื่อแปรรูปยาง 5,000 ล้านบาท 

ขณะที่นโยบายการซื้อยางราคากิโลกรัมละ 45 บาทนั้น กระทรวงการคลังได้เตรียมนโยบายไว้แล้วเช่นกัน วงเงิน 4,500 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรับซื้อยางและสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางในการขยายฐานการผลิตวงเงิน 15,000 ล้านบาท