การบินไทยลุยแผนปฏิรูปมั่นใจธุรกิจฟื้น

การบินไทยลุยแผนปฏิรูปมั่นใจธุรกิจฟื้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การบินไทย เดินตามแผนปฏิรูป มั่นใจธุรกิจฟื้น ยอมรับ ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตกระทบหาเงินกู้ ต้นทุนสูงขึ้น

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ทริสเรทติ้ง ได้ลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของการบินไทย จากระดับ A+ Negative เป็น A Stable นั้น เนื่องจาก 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบต่าง ๆ มากมาย และมีภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟูองค์กรโดยได้จัดทำแผนปฏิรูป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อเดือนมกราคม 2558 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิรูปดังกล่าวอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการและสถานภาพของบริษัทฯ ที่ปรับตัวได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับผลประกอบการในปี 2557 ที่ผ่านมา หากแต่มีผลกระทบจากการด้อยค่าฝูงบินที่ปลดระวาง และค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจจากองค์กร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูป เป็นตัวฉุดผลกำไร/ขาดทุน 


อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถฟื้นตัวทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน แม้ว่าการลดอันดับของทริสเรทติ้งครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อ การหาเงินกู้ ในแง่ของต้นทุนที่สูงขึ้น แต่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเงินทุนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559 ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากบริษัทฯ ดำเนินการตามแผนปฏิรูปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน