พณ.เดินหน้า7หมู่บ้านในชัยภูมิปลอดสารพิษ

พณ.เดินหน้า7หมู่บ้านในชัยภูมิปลอดสารพิษ

พณ.เดินหน้า7หมู่บ้านในชัยภูมิปลอดสารพิษ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดัน 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ในชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านปลอดสารพิษ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดัน 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวระเหว และ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นพื้นที่ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างช่องทางการจำหน่าย ภายใต้โครงการตลาดชุมชนที่ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะมีการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของดินน้ำและอากาศ เกษตรกรต้องจะทำให้ทรัพยากรดินและน้ำ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีต่าง ๆ ได้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาโลกร้อนในขณะนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า นานาประเทศจะให้ความสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารมากขึ้น สังเกตได้จากมาตรการต่าง ๆ ที่เน้นเรื่องของสุขอนามัย และการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ดังนั้น อาหารปลอดสารพิษ อาหารที่เป็นอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถขายได้ราคาสูงกว่าสินค้าปกติ

ในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิดหมู่บ้านอินทรีย์ครบวงจร คือ มีการปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ และการผลิตสินค้าอื่นที่มาจากพืชอินทรีย์ จำนวน 6 จังหวัด จากที่มีอยู่กระจายทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดชุมชน 10 แห่ง ในอนาคตจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook