อุตฯหารือเอกชนติดตามแก้ไขราคายางตกต่ำ

อุตฯหารือเอกชนติดตามแก้ไขราคายางตกต่ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อุตฯ หารือติดตามแก้ไขราคายางตกต่ำ ถกเอกชนรับซื้อยางพารา ผลิตสินค้าอุตฯ พร้อมเร่งเปิดโรงงานแปรรูปยางพารา

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ว่า กระทรวงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราในประเทศมากขึ้น เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ยางคอมพาวด์เพื่อส่งออกให้มากขึ้น พร้อมเร่งให้เกิดการใช้วัตถุดิบในการผลิตถุงมือยาง ซึ่งคาดว่าในปีนี้ความต้องการในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นภึงร้อยละ 20 ส่งผลให้เกิดการใช้น้ำยางเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเห็นด้วยและต้องการให้ภาครัฐช่วยผลักดันเรื่องการส่งออก ด้วยการเปิดตลาดในอาเซียนเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันบางประเทศยังมีมาตรการกีดกันการส่งออกยางล้อรถยนต์จากประเทศไทย พร้อมออกมาตรฐานยางล้อรถยนต์ให้เป็นที่ยอมรับ  

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนเปิดโรงงานแปรรูปยางพาราเป็นสินค้าอุตสาหกรรมในปีนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดกิจการได้ 79 โรงงาน จาก 240 โรงงานที่ได้รับใบ รง.4 เบื้องต้นคาดว่า ในไตรมาส 1 จะมีโรงงานทยอยเปิดกิจการได้ 23 โรง คิดเป็นกำลังการผลิต 2 หมื่นตันต่อปี

นอกจากนี้ อยากให้ภาครัฐออกมาตรการดูแลเรื่องภาษีการนำเข้าเครื่องจักร เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการยังต้องเสียภาษีจากการนำเข้าแม่พิมพ์ยางล้อรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามารองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อกำหนดของสำนักงาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่า การนำเข้าเครื่องจักรใด ๆ การตั้งโรงงานครั้งแรกจะต้องเสียภาษี รวมถึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐมีการวิจัยเรื่องการใช้ยางให้มากขึ้น