สหภาพฯกยท.หนุนรัฐเร่งใช้ยางในประเทศ

สหภาพฯกยท.หนุนรัฐเร่งใช้ยางในประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สหภาพฯ กยท. หนุน รัฐเร่งใช้ยางในประเทศ จี้ แต่งตั้งบอร์ดหลังยืดเยื้อ 6 เดือน

นายจิตติน วิเศษสมบัติ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ที่ผ่านมาทางสหภาพฯ ได้เคยเสนอแนวทางดูแลราคายางพาราไปยังรัฐบาล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยางพารามีราคาตกต่ำนั้น มาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง รวมไปถึงมีการใช้ยางเทียม แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดทำแผนบูรณาการยางพาราแก้ไขราคาอย่างถูกต้อง พร้อมกับส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางในระยาวด้วย 

นอกจากนี้ นายจิตติน กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาพนักงาน กยท. มักจะถูกเกษตรกรต่อว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ทำงานล่าช้า ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พนักงาน กยท. ทุกคนตั้งใจทำงานช่วยเหลือเกษตรกรเต็มที่ โดยยึดกฏระเบียบข้อบังคับเท่าที่มีอยู่ แต่การเร่งรัดให้พนักงานทำงานโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ก็ทำไม่ได้ เพราะจะผิดกฎหมาย ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งออกกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงแต่งตั้ง บอร์ดหลังจากผ่านมาแล้ว 6 เดือน