ก.เกษตรฯเร่งแนวทางดูแลราคาก่อนเสนอครม.

ก.เกษตรฯเร่งแนวทางดูแลราคาก่อนเสนอครม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.เกษตรและสหกรณ์ ออกกำหนดมาตรการดึงราคายาง เร่งแนวทางดูแลราคาก่อนเสนอ ครม.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการดูแลราคายางตกต่ำทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้น คือ เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยการให้เงินชดเชยรวมทั้งสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากยางพารา โดยขณะนี้มีเกษตรกรลงทะเบียนแล้ว 159,270 ราย ได้รับเงินจาก ธ.ก.ส. 96,563 ราย และจะมีการอนุมัติงบช่วยเหลือเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายเวลารับสมัครให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 15 มกราคม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มปริมาณการนำยางพาราไปทำถนน 20,000 ตัน ภายในปี 2559 รวมถึงทำถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบและทำตัวหนอน เพื่อส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ โดยวันที่ 10 มกราคมนี้ได้มอบหมายให้ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ และ นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาชาวสวนยางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 11 มกราคม จะมีการเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนายางพารา โดยจะเร่งสรุปแนวทางดูแลราคายางก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และจะเร่งรัดให้เกษตรกรที่สมัครเข้าโครงการได้รับเงินภายในเดือนมกราคม

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!