กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มตรวจสอบนอมินี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มตรวจสอบนอมินี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มตรวจสอบนอมินี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มตรวจสอบนอมินี เดินหน้าอบรมความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎหมายจดทะเบียนนิติบุคคลคนเดียว กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ขณะที่การตรวจสอบนิติบุคคล จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนสูง เพราะหากไม่มีเงินทุนเข้ามาจริง ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงในการทำธุรกิจ จะมีการระบุไว้ในงบการเงิน และหากไม่ส่งงบการเงินเพียง 1 ปี ก็จะทำการถอนร้างทันที และจะเพิ่มการตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ซึ่งจะเน้น 10 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ท่องเที่ยว, ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ (นายหน้า), ค้าอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่ารถยนต์, สปา, ขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือและของที่ระลึก, ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต, ขายตรง และบริการที่สนับสนุนการศึกษา เพราะเป็นธุรกิจที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นมาก รวมถึงจะอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยมให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook