กรมพัฒนาธุรกิจฯโชว์แผนดำเนินงานปี59

กรมพัฒนาธุรกิจฯโชว์แผนดำเนินงานปี59
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์แผนดำเนินงานปี 59 เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ นำ IT เข้ามาให้บริการลดขั้นตอน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติงานปี 2559 ซึ่งจะมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจบนฐานบริการ ส่งเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่นักธุรกิจจากท้องถิ่น สู่ภูมิภาค และตลาดโลก โดยจะสร้างโอกาสในการเข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ หรือ e-Commerce พร้อมนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ โดยจะพัฒนาและเร่งยกระดับนวัตกรรมให้บริการ เพื่อช่วยลดขั้นตอนระยะเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ อาทิ การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration ตั้งเป้าผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2560 การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ผลักดันให้นิติบุคคลกว่า 600,000 รายทั่วประเทศ ยื่นงบการเงินผ่านระบบ 100% ในปีนี้ ซึ่งล่าสุดข้อมูลธันวาคม ล่าสุด มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 400,000 ราย และการให้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลลผ่าน e-Service Application