รมว.พาณิชย์พร้อมหนุนเกษตรกรปลูกมัน

รมว.พาณิชย์พร้อมหนุนเกษตรกรปลูกมัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ พาณิชย์ พร้อมหนุนเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ใช้ระบบน้ำหยด ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเข้ามาบริหารจัดการมันสำปะหลัง เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยมีการเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตหัวมันสดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ด้วยการชะลอขาย เพิ่มคุณภาพ เชื้อแป้ง โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรรายย่อยให้สามารถบริหารจัดการ การเพาะปลูก การผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้ดีขึ้น ดังนั้น เกษตรกรจะต้องมีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด และนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม