หลวงชนบทชงของบกลาง456ล.แก้ถนนทรุด

หลวงชนบทชงของบกลาง456ล.แก้ถนนทรุด

หลวงชนบทชงของบกลาง456ล.แก้ถนนทรุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมทางหลวงชนบท เตรียมเสนอ ครม. ของบกลาง 453 ล้าน แก้ปัญหาถนนทรุดทั่วประเทศ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนทรุด ว่าภายใน 1 - 2 สัปดาห์นี้ กรมทางหลวงชนบทจะเสนอแผนการของงบประมาณกลางจำนวน 453 ล้านบาท แก้ไขปัญหาถนนทรุดทั่วประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซม และวางโครงสร้างถนนใหม่หลังจากในปีงบประมาณ 2558 ถนนหลายสายทั่วประเทศ โดยเฉพาะ พื้นที่ริมคลองชลประทานในจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เกิดการทรุดตัวอย่างหนักจากปัญหาภัยแล้ง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวในปีงบประมาณ 2559 เบื้องต้นจะเร่งดำเนินการแก้ไขชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ก่อน โดยจะใช้งบประมาณฉุกเฉิน หรือ งบประมาณที่ใช้ในส่วนของการบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่ประมาณ 100 ล้านบาท ในการซ่อมแซมเบื้องต้น จากนั้นจะทำการสำรวจและประเมินความเสียหายอีกครั้ง ก่อนจะสรุปวงเงินเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ สำหรับการสนับสนุนการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัสดุในก่อสร้างและปรับปรุงถนนตามนโยบายของรัฐบาล ในปีนี้กรมทางหลวงชนบทมีโครงการที่จะปรับปรุงถนนทั่วประเทศในพื้นที่กว่า 15 ล้านตารางเมตร หรือ 2,100 กิโลเมตร โดยจะยางพาราจำนวน 9,500 ตัน วงเงิน 4,900 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3 ของปีนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook