พาณิชย์เร่งหาตลาดแปรรูปมันสำปะหลัง

พาณิชย์เร่งหาตลาดแปรรูปมันสำปะหลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการผลิตมันสำปะหลัง พบพันธุ์มีปัญหาเชื้อแป้งต่ำ ขายไม่ได้ราคา เร่งหาตลาดแปรรูปรองรับ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังสถานการณ์และปัญหาการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ ว่า ปริมาณการผลิตในปีนี้จะมีน้อยลงจากปัญหาภัยแล้งอยู่ที่ 31 ล้านตัน แต่การผลิตมีปัญหาในเรื่องของเชื้อแป้งไม่ได้คุณภาพทำให้จำหน่ายได้ในราคาที่ไม่ดีเท่าที่ควร เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.10 - 2.20 บาท ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์จะไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อปรับเปลี่ยนพันธุ์ในการปลูก ให้กับเกษตรกรเพื่อทำให้มันมีคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปเป็นมันเส้นเพื่อการส่งออก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังให้การส่งเสริมการปลูกมันในระบบน้ำหยดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ซึ่งร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตของเกษตรกรเป็นการผลิตเพื่อการแปรรูปส่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหาตลาดใหม่รองรับ โดยเฉพาะตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปใช้ในอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ของจีนและญี่ปุ่น