หอการค้าเผยปีใหม่59เงินสะพัด1.39แสนล.

หอการค้าเผยปีใหม่59เงินสะพัด1.39แสนล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย เผย ปีใหม่ 59 เงินสะพัด 1.39 แสนล้านบาท สูงกว่าคาด 12% ช็อปเพื่อชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายวชิร คูณทวีเทพ รองผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การบริโภคของประชาชนในช่วงปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมา มีมูลค่าเงินสะพัดสูงกว่า 139,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะมีเงินสะพัดที่ 125,014 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งส่วนหนึ่งผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ผ่านมาตรการช็อปปิ้งลดหย่อนภาษี 15,000 บาท เป็นปัจจัยให้มูลค่าเงินสะพัดเพิ่มขึ้นประมาณ 10,990 ล้านบาท หรือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณร้อยละ 0.1 และผลจากปัจจัยการใช้จ่ายอื่น และโปรโมชั่นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมูลค่าเงินสะพัดด้านการท่องเที่ยว สูงถึง 98,682 ล้านบาท การอุปโภคบริโภค 17,763 ล้านบาท การเลี้ยงสังสรรค์ 10,784 ล้านบาท การทำบุญ 8,524 ล้านบาท และสินค้าคงทนและฟุ่มเฟือย 4,224 ล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!