ดัชนีผู้บริโภคธ.ค.แตะ76.1สูงสุดรอบ7ด.

ดัชนีผู้บริโภคธ.ค.แตะ76.1สูงสุดรอบ7ด.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้า เผย ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค. แตะที่ระดับ 76.1 สูงสุดรอบ 7 เดือน นโยบายช็อปเพื่อชาติ ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ดัชนีปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ระดับ 76.1 สูงสุดในรอบ 7 เดือน โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ "ช็อปปิ้งเพื่อชาติ" ลดหย่อยภาษี 15,000 บาท ที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวลดลง และธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งผู้บริโภครับรู้ถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย และมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ในอนาคต จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลต่อความไม่แน่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย การส่งออกที่ยังหดตัว พร้อมกับปัญหาภัยแล้ง ที่จะส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 


ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 65.1 โอกาสการหางานทำอยู่ที่ระดับ 70.9 รายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 92.4 ความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ระดับ 92.2 และดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ที่ระดับ 70.3 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ