รมว.พณ.ลงพื้นที่โคราชแก้มันสำปะหลังราคาตก

รมว.พณ.ลงพื้นที่โคราชแก้มันสำปะหลังราคาตก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่โคราชติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง พบปัญหาผลผลิตตกต่ำ พันธุ์มันไม่ได้คุณภาพ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง พร้อมหารือร่วมกับเกษตรกร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งสิ้นประมาณ 1.8 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในขณะที่สถานการณ์ราคามันสำปะหลังปัจจุบัน หัวมันสด ณ ลานมันคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.85- 2.10 บาท ส่วนมันสำปะหลังหัวมันสด ณ โรงแป้ง เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซนต์ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.10 - 2.20 บาท โดยพบปัญหาพันธุ์มันของเกษตรกรทำให้เชื้อแป้งต่ำ และผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง

ในขณะที่ การส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้ปริมาณ 8.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.56 มูลค่า 2,508 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทางภาคเอกชนมีความเป็นห่วงในเรื่องของความสะอาด หลังจากเวียดนามถูกระงับนำเข้าจากจีนเพราะมีปัญหาปนเปื้อนของแมลง