รับสมัครชายไทยทำงานเกษตรในอิสราเอล

รับสมัครชายไทยทำงานเกษตรในอิสราเอล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตร ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล'

นายอารักษ์ พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน เผิดเผยว่า กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล  เพื่อการจัดหางาน” (TIC) ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 4,650 เชคเกลอิสราเอล (ประมาณ 44,114 บาท) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  ทุกจังหวัด สำนักจัดหางาน กรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 – 10  หรือ ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 18 – 22  ม.ค.นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694  ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือเว็บไซต์ของ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.overseas.doe.go.th 

สำหรับ คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 23 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 40 ปี ในวันสมัคร ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เคยเสพสารเสพติด และมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร