รมว.พาณิชย์เปิดงานมันสำปะหลังโคราช

รมว.พาณิชย์เปิดงานมันสำปะหลังโคราช

รมว.พาณิชย์เปิดงานมันสำปะหลังโคราช
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานมันสำปะหลังโคราช พร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมันสำปะหลังโคราช ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สมาคมมันสำปะหลัง 4 สมาคม/ สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และกลุ่มคลัสเตอร์ 6 จังหวัด จากนั้นจะได้เยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังระบบน้ำหยด และพบปะตัวแทนเกษตรกรตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะดูงาน ณ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด โรงแป้ง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและราคามันสำปะหลังในพื้นที่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook