รมช.คมนาคมเข้าชมรถเมล์ไฟฟ้าตัวอย่าง

รมช.คมนาคมเข้าชมรถเมล์ไฟฟ้าตัวอย่าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชมตัวอย่างรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบ หวังทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อความคุ้มทุน

บรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ กระทรวงคมนาคม เช้านี้ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการชมตัวอย่างรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบ ที่จะนำมาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานด้วย โดย กระทรวงคมนาคม ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมระบบเชื้อเพลิงสำหรับรถโดยสารของ ขสมก. เพื่อทำการเปรียบเทียบระบบไฟฟ้ากับระบบรถเมล์ NGV เป็นเชื้อเพลิง ทั้งในส่วนของศักยภาพและค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทาง ขสมก. เองก็ได้ร่วมกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ เปิดโครงการทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้า เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อทำการทดสอบระบบและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลดีผลเสีย รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วย หากมีการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทย ในอนาคตนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เป็นอีกทางเลือกของการสัญจรที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม