พณ.เตรียมร่วมประชุมJTCครั้งที่7

พณ.เตรียมร่วมประชุมJTCครั้งที่7
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมประชุม JTC ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 7 วันที่ 14 - 15 ม.ค. นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม นี้ ตนมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 7 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ซึ่งการประชุม JTC ในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน มีการประชุมมาแล้ว 6 ครั้ง เป็นการสานต่อให้บรรลุเป้าหมาย ขยายการค้าสองฝ่าย ให้มีมูลค่า 10,000 - 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2560 ขยายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการกำหนดเป้าหมายการค้าชายแดนสองฝ่ายให้มีมูลค่า เป็น 300,000 ล้านบาท ภายในปี 2560 อำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการจัดทำความตกลงด้านการขนส่งระหว่างไทยกับเมียนมา ความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคาร ความร่วมมือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว วิชาการ การพัฒนาบุคลากร

โดยปัจจุบันเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 17 ของไทยในโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างไทยกับเมียนมา มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปี ในปี 2557 มีมูลค่าการค้ารวม 8,155 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 การค้ารวมไทย - เมียนมา มีมูลค่า 6,586 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!