รมว.พณ.แจงสินค้าลดราคาแล้ว เว้นอาหารปรุงสำเร็จแพงตามต้นทุน รับกำหนดราคาขั้นต่ำไม่ได้

รมว.พณ.แจงสินค้าลดราคาแล้ว เว้นอาหารปรุงสำเร็จแพงตามต้นทุน รับกำหนดราคาขั้นต่ำไม่ได้

รมว.พณ.แจงสินค้าลดราคาแล้ว เว้นอาหารปรุงสำเร็จแพงตามต้นทุน รับกำหนดราคาขั้นต่ำไม่ได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ภาพ : จากแฟ้มภาพ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีน้ำมันถูกลงมากแต่สินค้าอุปโภคบริโภคจะมีราคาสวนทางกับน้ำมันว่า กระทรวงไม่มีแผนเรียกประชุมผู้ผลิตสินค้าเพื่อขอความร่วมมือให้ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลง เนื่องจากในขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคมีการปรับลดราคาลงตามภาวะตลาดอยู่แล้ว และจากการสำรวจของกระทรวงพาณิชย์ตามร้านค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และห้างสรรพสินค้าในช่วงที่ผ่านมา พบว่าเป็นเช่นนั้นจริง ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคมีการปรับราคาลดลงจากอดีตอย่างมาก อาทิ น้ำมันพืช ปรับราคาลดลงจาก 47 เหลือเพียง 32 บาทเท่านั้น

นางอภิรดีกล่าวว่า ที่ปัจจุบันประชาชนยังรู้สึกว่าสินค้ามีราคาแพงอยู่ อาจเกิดจากการที่อาหารปรุงสำเร็จยังมีราคาสูงแม้ราคาวัตถุดิบจะลดลงแล้วก็ตาม "คงต้องขออธิบายว่าต้นทุนของอาหารปรุงสำเร็จ ประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปตามแต่ร้านค้าจะเลือกใช้ ยิ่งใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเท่าใดก็จะยิ่งผลักให้ราคาอาหารสูงขึ้นเท่านั้น ค่าจ้างแรงงาน และค่าเช่าสถานที่ขายอาหาร ถือเป็นต้นทุนที่สูงมากที่จะมีผลต่อราคาสินค้าด้วย กระทรวงพาณิชย์คงไม่สามารถเข้าไปกำหนดราคาขั้นต่ำของอาหารปรุงสำเร็จได้ เพราะแต่ละพื้นที่มีต้นทุนที่แตกต่างกันไป"

นางอภิรดีกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารปรุงสำเร็จในการประสานขอลดราคาค่าเช่าสถานที่ขาย เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งขอพื้นที่ในการจำหน่ายอาหารราคาถูกในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนขอร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (ส.อ.ท.) เพื่อตั้งจัดร้านหนูณิชย์พาชิมในโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มร้านหนูณิชย์พาชิมกระจายไปตามส่วนภูมิภาค ต่างจังหวัด และชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างตัวเลือกในการบริโภคให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย


นางอภิรดีกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มราคาสินค้าอุปโคบริโภค ปี 2559 คาดว่าราคาสินค้าจะทรงตัว หรือลดลงตามราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ทำให้ปริมาณความต้องการใช้สินค้ายังไม่เพิ่มสูงขึ้น และผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าได้ ประมาณ 60% ของกำลังการผลิตรวม ทำให้ต้องการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

ส่วนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ข้าว คาดว่าราคาจะอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง แต่ยังมีเพียงพอกับความต้องการใช้ เนื่องจากยังมีปริมาณข้าวคงเหลืออยู่ มันสำปะหลังราคายังทรงตัว และมีปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้ ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสินค้าหมวดอาหารสด อาทิ เนื้อหมู ไข่ไก่ และผักสด คาดว่าราคาจะผันผวนตามฤดูกาล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook