ก.เกษตรฯลงพื้นที่ถกชาวสวนยางสัปดาห์นี้

ก.เกษตรฯลงพื้นที่ถกชาวสวนยางสัปดาห์นี้

ก.เกษตรฯลงพื้นที่ถกชาวสวนยางสัปดาห์นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ก.เกษตรฯ ลงพื้นที่หารือร่วมกับเกษตรกรชาวสวนยางภายในสัปดาห์นี้ แก้ปัญหาราคายาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ว่า ล่าสุดได้มอบหมายให้ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะและหารือร่วมกับเกษตรกรชาวสวนยาง เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชาวสวนยางภายในสัปดาห์นี้ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป จากกรณีปัญหาราคายางพาราที่เกษตรกรชาวสวนยางยังประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันใน 3 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 34 - 36 บาท อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าราคายางตกลงมาระยะหนึ่งแล้ว และการที่ราคายางพาราในประเทศตกต่ำนั้น แปรผันตามราคายางพาราทั่วโลกที่ลดลง รวมถึงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ แต่ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด  

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะนำนักธุรกิจเดินทางไปยังประเทศอินเดียและรัสเซีย เพื่อหาช่องทางการระบายยางพาราในสต็อก รวมถึงเร่งรัดการใช้ยางพาราในประเทศ โดยให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรมจะออกมาตรการการใช้ยางพารากับโครงการต่างๆ ของทั้ง 2 กระทรวง เพื่อให้ช่วยลดปริมาณยางในระบบ ส่วนกรณีที่เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาทนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ได้ออก 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้ชาวสวนยางมีอาชีพเสริมผ่านการปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook