ปตท.รับราคาก๊าซตลาดโลกผันผวนส่งผลต่อไทย

ปตท.รับราคาก๊าซตลาดโลกผันผวนส่งผลต่อไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. รับราคาก๊าซตลาดโลกผันผวน ส่งผลต่อราคาในประเทศ เร่งหาก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวยอมรับว่า ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกขณะนี้ที่มีความผันผวน ส่งผลต่อเนื่องให้ราคาก๊าซภายในประเทศซึ่งปรับขึ้นลงตามสูตรการคำนวณมีความผันผวนตามไปด้วย ดังนั้นทาง ปตท. จึงต้องรักษาสมดุลปริมาณก๊าซจากแหล่งก๊าซเยตากุน และแหล่งก๊าซยาดานา แต่ทั้งนี้จะเลือกใช้ก๊าซภายในประเทศก่อน หากยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จะสั่งซื้อจากเมียนมาร์เข้ามาเสริมระบบ และทางเลือกสุดท้ายคือการสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี ซึ่งเบื้องต้นมีสัญญาซื้อขายกับการ์ตาแล้ว 2 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้ แหล่งก๊าซเยตากุนในเมียนมา ที่ไทยสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติอยู่ในปัจจุบัน เริ่มมีศักยภาพในการผลิตลดลง แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ เนื่องจากแหล่งก๊าซยาดานาซึ่งเป็นอีกแหล่งที่ไทยสั่งซื้อก๊าซ ยังมีศักยภาพการผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ไปอีก 2-3 ปี ในอนาคตแหล่งก๊าซซอลติก้าจึงจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นแหล่งก๊าซที่มีค่าความร้อนเหมาะจะนำมาผสมให้สอดคล้องกับระบบของประเทศไทย โดยการขนส่งก๊าซต้องใช้ท่อก๊าซเส้นที่ 5 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำก๊าซจากฝั่งตะวันออกมาใช้ในโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตกได้อย่างเต็มรูปแบบ